HABIT
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

HABIT

Publicerad: 5 oktober 2016

Instrumentet HABIT:s uppgift är att undersöka möjligheten till beboelighet på Mars genom att kvantifiera tillgången på flytande vatten, de termiska intervallen och UV-strålning.

Instrumentet HABIT (HAbitability, Brine, Irradiation and Temperature) har valts som europeisk lastelement för ytplattformen ESA-IKI ExoMars 2018 uppdrag till Mars. Detta meddelades officiellt till HABIT:s PI den 19 november 2015. Genom detta officiella tillkännagivandet, gratulerar direktören för ESA:s Science and Robotic Exploration Programme, teammedlemmar och nationella och akademiska myndigheter och tackar teamet för såväl det förflutna som det framtida stödet för ExoMars-uppdraget. Valet av HABIT gjordes efter en grundlig internationell utvärderingsprocess, inklusive godkännande av the Payload Review Committee (bestående av oberoende forskare, med kompetenser som täcker de viktigaste vetenskapliga områden i uppdraget), ESA:s forskningsrådgivande organ, the Science Programme Committee (SPC) och the Programme Board for Human Spaceflight, Microgravity and Exploration.

Instrumentet HABIT:s uppgift är att undersöka möjligheten till beboelighet dagens Mars genom att kvantifiera tillgången på flytande vatten, de termiska intervallen och UV-strålning. HABIT består av BOTTLE (Brine Observation Transition To Liquid Experiment) som nattetid ska fånga in vatten från atmosfären genom deliquescence av salter, och tre miljösensorer som övervakar dygnets variationer i marken, lufttemperatur och UV-strålning. Dessa tre sensorer ska komplettera den befintliga miljöutrustning som finns på rymdfarkosten, som har sensorer för tryck och relativ fuktighet, vilket fullständigt motsvarar REMS (Rover Environmental Monitoring Station), som sedan snart tre år tillbaka redan arbetar på Mars och det så kallade Mars Science Laboratory (MSL). HABIT:s tre  miljösensorer, gör det möjligt att  begränsa beboeligheten vid landningsplatsen i termer av temperatur, beräkning av värmeflöden och UV-doser,  den relativa fuktigheten i mark och luft, studera utbytet av vatten mellan atmosfär och yta, ge information om vindar (som är till nytta även när rymdfarkosten/rovern ska borra och samla in prover), och om värmetröghet och under ytan termiska profiler och vätskenivåer och komplettera studierna av de andra plattforms- och roverinstrumenten. Det kommer också att ge koncentrationen av den atmosfäriska spårgasen ozon (kompletterar skyttelobservationer från NOMAD-TGO) och atmosfärisk UV-opacitet (ger kontinuerlig övervakning av dammcykeln). BOTTLE är dessutom utformad som en ISRU (In-situ Resource Utilization) demonstrator som ska kvantifiera mängden vatten (och härledda produkter såsom H2 och O2) tillgängliga för framtida uppdrag på Mars.

HABIT kommer att ge miljöinformation som, på grund av sitt arv från REMS som arbetar på Mars sedan augusti 2012, kommer möjliggöra för extra långsiktig klimat- och atmosfärisk övervakning och för första gången mäta flytande vatten på Mars på ett kontrollerat sätt, samtidigt som ISRU-möjligheter  tillhandahålls.

Genom detta instrument kommer dagens vattenkretslopp på Mars yta att avslöjas, mängden vatten som är tillgänglig för liv och framtida ISRU-applikationer, kommer kvantifieras. Professor Javier Martín-Torres ledde den grupp av forskare som under våren 2015 för första gången fann bevis för flytande vatten på Mars ( Nature Journal Paper ). Data från den meteorologiska stationen REMS som finns ombord på rymdfarkosten Curiosity, användes för att bevisa att det finns ett daglig vattenutbyte mellan jord och atmosfär och att miljöförhållandena är sådana att flytande vatten kan existera genom så kallad salt deliquescence, vatten absorberas av salt som smälter till vätskedroppar. Några månader senare meddelade NASA att upptäcka bevis för hydratiserade salter i jorden i vissa nedåtgående dräneringslinjer Mars (Nature Journal Paper ). För denna upptäckt användes bilder och data som tagits av två instrument, ombord på Mars Reconnaisance Orbiter (MRO), en satellit som legat i omloppsbana runt Mars i tio år. De två instrumenten är HiRise, en högupplöst kamera, och CRISM, en spektrometer som mäter i det synliga och nära infraröda. HABIT kommer att ge det slutliga beviset på stabilitet och förekomsten av flytande vatten på dagens Mars.