Hoppa till innehållet

Artificiella glaciärer ska minska vattenbrist

Publicerad: 9 februari 2018

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången till vatten och därmed bidra till en mer hållbar utveckling i området. Målet är att hjälpa lokalbefolkningen att hitta lämpliga platser för konstgjorda glaciärer – ett verktyg för att bevara vatten.

Ladakh är ett kallt, torrt och ökenlikt område i norra Indien. För att kunna odla grödor under sommarmånaderna är människorna som bor i området beroende av glaciärvatten som rinner nerför bergen till dalgångarna där odlingarna finns. På grund av ökad turism och klimatförändringar har förutsättningarna förändrats de senaste decennierna; under april och maj – då några av de viktigaste grödorna skulle behöva växa – har vattenbrist blivit ett stort problem.

En lösning på vattenbristen är installationen av artificiella glaciärer. Under höst och vinter omdirigeras glaciärvatten från bergen via rör till en plats på lägre höjd. Där sprutas vattnet upp, likt en snökanon, fryser till och skapar en konform, en stupa. Genom att lagra vattnet i dessa isstupor kan odlingssäsongen förlängas med upp till två månader.

– Konstgjorda glaciärer kan bidra till att befintliga vattenresurser används maximalt. Flyttat och lagrat smältvatten kan sedan användas till bevattning, säger Anshuman Bhardwaj, biträdande universitetslektor i atmosfärskunskap.

– Isstupor är förstås inte en långsiktig lösning för områdets problem med  klimatförändringar. Glaciärerna i det här området krymper och när de försvinner kommer även vattnet att vara borta. Men här och nu kan vetenskapen verkligen bidra med lösningar till reella problem som det här samhället står inför. Isstuporna är redan på plats och fungerar och nu har vi möjlighet att hjälpa till.

Mätningar och karaktärisera snö

Genom att använda terrängdata, satellitdata och demografisk data kommer forskarna från Luleå tekniska universitet att identifiera och utvärdera lämpliga platser för artificiell glaciärinstallation. Målet är att installera flera sensorstationer – instrument utvecklade och byggda av forskargruppen i atmosfärsvetenskap – som kan övervaka miljön. Instrumenten ska placeras i varierande terräng och på olika höjd och fånga upp data om bland meteorologi och föroreningar.

Forskarna kommer också att studera snöns fysiska egenskaper i universitetets snölaboratorium i syfte att kunna slå fast vilka tekniska strukturer som gör de artificiella glaciärerna mest hållbara och långvariga.

– Vi hoppas också få lära känna de som bor i området, vi kommer arrangera seminarier och workshoppar om hållbarhet och vatten. Vi ska dessutom använda våra forskningsresultat som underlag till förslag på policys till myndigheter och politiker, säger Anshuman Bhardwaj.

Förutom representanter från forskargruppen i atmosfärskunskap: Anshuman Bhardwaj, professor Javier Martín-Torres och professor Maria-Paz Zorzano, kommer även Johan Casselgren, biträdande professor i experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet, och professor Al. Ramanathan, Jawaharlal Nehru University i New Delhi, att delta i projektet. Inom ramen för projektet kommer det också finnas möjlighet för doktorander och masterstudenter att göra betalda praktikprojekt. Projektet heter Sustainable WAter Security through the Development of Artificial Glaciers, SWASDAG, är treårigt och har fått finansiering från Vetenskapsrådet.

Taggar