NoICE meeting
GAS-gruppen Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Atmosfärsvetenskap värd för workshop hos Nordic Icing Center of Expert Project (NoICE)

Publicerad: 19 februari 2020

Den 13 och 14 februari har gruppen för atmosfärsvetenskap varit värd för en av de ordinarie workshoparna i projektet Nordic Icing Center of Expertise (NoICE). NoICE är ett gemensamt projekt som finansieras av Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten och Österbottens regionala råd.

Den här texten är översatt till svenska av ett automatiskt översättningsprogram.

Verkstadens huvudsakliga mål har varit delningslösningar för att pallera de problem som orsakas av atmosfärisk isbildning i den arktiska regionen. Detta fenomen innebär allvarliga begränsningar för den fulla socioekonomiska tillväxten i de lokala samhällen som lever och därigenom innebär en serie svårigheter för en korrekt utveckling av nödvändiga aktiviteter, såsom kommunikation, energidistribution, transport etc. Dessutom minskar isprocesser bestämda av klimatförhållanden i Skandinavien prestandan i olika industrier, vilket gör deras funktion svårare och höjer produktionskostnaderna.

Tio medlemmar av NoICE-konsortiet, bildat av Novia University of Applied Sciences, Tammerfors universitet och University of Vaasa från Finland, och Umeå University och Luleå University of Technology, från Sverige, deltog i mötet. Verkstadens format möjliggjorde spännande öppna diskussioner om samarbete, gränsöverskridande samarbete och tidshantering.

Gruppen för atmosfärsvetenskapens roll vid Luleå tekniska universitets representant innebär modellering av miljöförhållanden, förvärv, bearbetning och tolkning av observationer data inom projektet. Roberto Mantas-Nakhai från GAS, var värd för mötet och presenterade de senaste framstegen för väderforskningsprognoser (WRF) modelleringsinsats som utvecklas av GAS. Han presenterade också resultaten i en fallstudie med WRF som förutspådde ispåverkan i tågförseningar under traversen från Umeå till Stockholm.