Hoppa till innehållet
ExoMars carrier and descent modules during environmental tests
Roscosmos Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

HABIT och ExoMars miljötest i Frankrike

Publicerad: 24 februari 2020

HabitAbility: Brines, Irradiance and Temperature (HABIT) -instrumentet som utvecklats av GAS vid miljöproverna ExoMars.

Den här texten är översatt till svenska av ett automatiskt översättningsprogram.

HABIT integrerades i december 2019 i ExoMars Surface Platform i Thales Alenia Space (TAS), i Cannes (Frankrike). De preliminära testerna av kommunikation och HABIT-operation var framgångsrikt; alla sensorer fungerade nominellt och data mottogs och behandlades i realtid, eftersom det snart kommer att göras på Mars. Som en del av miljötesterna kommer Surface Platform, integrerad i bärar- och härkomstmodulerna, att testas i den anekoiska kammaren vid ThalesAlenia Space (TAS) i Cannes, Frankrike. Dessa test skulle bekräfta om de olika komponenterna i ExoMars 2020 är redo att uthärda de svåra förhållandena i rymden på sin åtta månaders resa till Mars. De anekoiska kammartestarna kommer att verifiera att modulerna fungerar bra tillsammans utan fel eller störningar.

HABIT är en av de två europeiska nyttolasten för Surface Platform Kazachok som är en del av ExoMars 2020- uppdraget till Mars. ExoMars är ett gemensamt program av Europeiska rymdorganisationen ( ESA ) och den ryska rymdorganisationen ( Roscomos ).

ExoMars-uppdraget kommer att förfölja en av de enastående frågorna i vår tid genom att försöka fastställa om livet någonsin funnits eller fortfarande är aktivt på Mars idag.Detta är specifikt målet för rover- och HABIT-nyttolasten , monterad på ytplattformen, kommer att bidra till detta senare mål, nämligen att det kommer att bedöma Oxia Planums nutidliga livsmiljö i termer av viktiga miljövariabler.

HABIT inkluderar BOTTLE-modulen (Brine Observation Transition To Liquid Experiment) för att fånga på nattvattens atmosfäriskt vatten genom hydrering och deliquescens av salter som finns på Mars, och 3 miljösensorer som ägnas åt att övervaka hela dagliga och säsongsmässiga variationer av mark och luft temperatur, den nära ytan vindar och UV-bestrålningen.

HABIT kommer att möjliggöra extra långsiktig klimat- och atmosfärövervakning och kommer att ge ett entydigt bevis för att det finns flytande vatten på Mars för första gången, medan det kommer att visa att resursutnyttjandepotentialen för vissa salt till samla atmosfäriskt vatten för den framtida utforskningen av Mars.

HABIT kommer att vara den första demonstranten av ett vattenupptagningssystem på ytan av Mars och det första europeiska resursutnyttjandet i situationen på ytan av en annan planet.