Hoppa till innehållet
Ladakh
Terrängen och klimatet i Ladakh i norra Indien, påminner till viss del om förhållandena på Mars. I augusti ska forskarna vid atmosfärsvetenskap testa instrumentet HABIT just i den här miljön, under Nasas expedition Spaceward Bound India. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Indien första anhalt på väg till Mars

Publicerad: 18 april 2016

En prototyp av instrumentet HABIT som ska skickas till Mars 2020, ska testas under en Nasaexpedition till en Marsliknande miljö i norra Indien. – Det är en mycket prestigefylld expedition. Och att göra kalibreringar i en sådan här miljö är viktigt för oss, säger Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Instrumentet HABIT (Habitability Brine Irradiation and Temperature), som valts ut att vara en del av den vetenskapliga nyttolasten ombord på ExoMars 2020, håller nu på att byggas vid Luleå tekniska universitet i Kiruna. Själva konstruktionsbygget sker i samarbete med företaget Omnisys men tester, validering och kalibrering utförs som bäst av forskargruppen i atmosfärsvetenskap.

En av milstolparna i denna process är expeditionen till Ladakh, Indien. Expeditionen sker inom ramen för Nasa-programmet Spaceward Bound, en kampanj med fältstudier som ger möjlighet att testa en första prototyp av HABIT.

Marslik miljö

Förhållandena i Ladakh är ändamålsenliga: området ligger på hög höjd (mellan 3 500 och 5 500 meter), det är extrem torrt och kallt och det är hög UV-exponering. Dessutom finns det topologiska likheter med Mars. Allt sammantaget bidrar till att platsen blir högintressant ur ett astrobiologiskt perspektiv.

– Ett av de viktigaste målen för expeditionen är att testa HABIT under förhållanden som på något sätt liknar de på Mars. Mars är en kall och torr planet, det finns ingen plats på Jorden som har en lika torr atmosfär, säger Javier Martín-Torres.

Eftersom vatten är ett krav för liv så som vi känner det, är sökandet efter spår av vatten på Mars ett viktigt mål. Tillgång till vatten kommer utgöra en central pelare för utformningen av framtidens bemannade expeditioner till Mars. Med hjälp av HABIT kommer det vara möjligt att kvantifiera den totala mängd flytande vatten som skulle kunna samlas in från atmosfären och därmed uppskatta tillgängligheten av vatten som användbar resurs.  

HABIT sätts på prov

I Mars regolit, det vill säga det lösa jordtäcket ovanpå berggrunden, finns perklorater, en typ av salter som kan ta upp vattenånga från atmosfären. När salterna fångat upp vattenångan bildas så småningom en saltlösning, en process som kallas delikvescens, och under de förhållanden som råder på Mars kan saltlösningen förbli i en så kallad metastabil vätskefas.  Exakt hur den här processen går till på Mars, är det som HABIT ska ge svar på.

– Instrumentet kommer att fånga vatten från atmosfären genom en likadan process. Vi måste vara säkra på att vi förstår likvärdigheten mellan våra mätningar och mängden insamlat vatten när vi drar våra slutsatser. Vi måste helt enkelt få en god karakterisering av de mätningar som HABIT kommer att göra på Mars, innan instrumentet anländer dit, säger Javier Martín-Torres.

Träningsläger och förberedelser

Expeditionen till Indien sker i augusti 2016 och pågår i tolv dagar. Doktoranderna Teresa Mendaza de Cal och Álvaro Soria Salina och Johanna Bergström-Roos, projektledare för RIT-projektet, kommer att delta i expeditionen. Förutom att samla in data och göra fältarbete, kommer de också att besöka skolor i området och prata om astrobiologi.

För att förbereda sig för Indienexpeditionen ska teamet genomföra en logistisk och praktisk utbildning i Abisko i början av maj. I juli deltar de dessutom på en expedition för unga forskare till Island organiserad av Nordic Network of Astrobiology.

I media:

Taggar