Sandra Vázquez Martín
Sandra Vázquez Martín

Sandra Vázquez Martín

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Atmosfärsvetenskap
Rymdteknik
Institutionen för system- och rymdteknik
sandra.vazquez.martin@ltu.se
0980-67547
Kiruna

Publikationer

Artikel i tidskrift

Solar and wind exergy potentials for Mars (2016)

Delgado-Bonal. A, Martin-Torres. J, Martín. S, Mier. M
Energy, Vol. 102, s. 550-558
Övrigt

Projekt: Rymdforskarskolan (2015)

Ekman. J, Antti. M, Martin-Torres. J, Emami. R, Törlind. P, Kuhn. T, et al.