A moment of the course
Krediter: GAS Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

PhD. Arduino kurs i LTU; ett nytt sätt att bygga instrument och samla in data

Publicerad: 18 april 2019

Från den 14 januari till den 20 mars har professor David J. Cuartielles från Malmö universitet förmedlat kursen "Introduktion till programvara och elektronik för instrumentation och datainsamling" till elva LTU-doktorand. Studenter.

Kursen har varit ett initiativ från gruppen för atmosfärisk vetenskap (GAS) . Under tio sessioner har eleverna blivit bekanta med innehållet som grundläggande mikrokontroller programmering i C, läsgivare och kontrollerande manöverdon, att få processorer till lågt energiläge, skapa höga latenssystem, optimera läshastigheter, logga data på minneskort, ansluta Arduino-kort till olika mjukvarupaket för direkt datainsamling på datorer eller skapa egna elektroniska kort med KiCad bland andra.

Undervisningserfarenheten, med professor Cuartielles ord "har varit mycket positiv och möjliggjorde en bra introduktion för nybörjarnivåstudenterna i denna typ av programvara och en fördjupningsprospektering för studenter på avancerad nivå."

Nu är det dags för studenternas slutliga projekt. De kommer att arbeta med ett ämne som är relevant för deras framtida arbete eller forskning. Projektets grundläggande förslag har införts av eleverna i den senaste sessionen, där de fick feedback och diskuterade den rimliga implementeringsplanen. Förslaget omfattade utvecklingen av dataloggers med hjälp av minneskort eller datorer som system för att fånga data, också ett arbetsflöde som visar hur man visar data genom en visuell representation ska presenteras. Projekten kommer att presenteras som öppen källkodslösningar som ska publiceras på Elseviers HardwareX-tidskrift .