Hoppa till innehållet

Avfallsteknik

Vi utvecklar lösningar på avfallsrelaterade problem i samhälle och inom industri, vår utgångspunkt är ofta en materialkarakterisering som gör det möjligt att prognosticera hur avfall påverkar och påverkas av sin omgivning på kort och lång sikt.

Vi använder ett brett spektrum av biologiska, kemiska, mekaniska och fysikaliska processer och tekniker, beroende på behandlingsbehov och systemvillkor. Vi arbetar även i gränsskiktet till samhällsvetenskaperna, t ex när vi studerar hur källsorteringssystem fungerar.

Ämnet etablerades 1980 och är en av världens äldsta, kontinuerligt verksamma, forskargrupper inom området. Gruppen rankades som den nionde mest relevanta forskargruppen i världen inom avfallsområdet av den amerikanska stiftelsen Environmental Research and Education Foundation. Idag är vi 6 seniora forskare med handledningskompetens. I forskargruppen finns även fast labbpersonal och ett varierande antal post docs, doktorander och examensarbetare. Sedan starten har vi utbildat drygt 1000 civilingenjörer och ett trettiotal personer till lic eller doktorsexamen i Avfallsteknik. Vi har utvecklat kurser motsvarande cirka ett års heltidsstudier.