HYDROTHERMAL CARBONIZATION OF WASTE WOOD
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

HYDROTHERMAL CARBONIZATION OF WASTE WOOD

Publicerad: 12 november 2018

Contact:
Erik Marklund, Waste Science & Technology,
Telephone: +46730880615, e-mail: erik.1.marklund@ltu.se

Detta är ett projekt som skall undersöka potentialen av hydrotermisk karbonisering som behandlingsmetod av avfall. Syftet är att öka återvinningen av näringsämnen i en cirkulär ekonomi med samtidigt förbättrad avgiftning av avfall jämfört med biologisk behandling, och minskade utsläpp av koldioxid genom annan användning av organiskt avfall än som bränsle.

I den hydrotermiska processen homogeniseras och hygieniseras materialet, och tungmetaller och näringsämnen frigörs. Även värmevärdet och avvattningsbarheten ökar. Givet den totala summan av effekter så bedöms behandlingen ha potential för att användas som en komplementär behandlingstyp, jämte avfallsförbränning och biologiska behandlingar.

I projektet ingår labbarbete där behandlingens effekt på tungmetaller utreds i detalj för trämaterial som är för förorenade för att kunna eldas som biobränslen, vilket kommer resultera i en vetenskaplig artikel. Vidare görs en livscykelanalys på tekniken för att utvärdera dess hållbarhet i ett bredare perspektiv. Slutligen sammanställs arbetet i en rapport som redovisas till projektfinansiären och övriga intressenter.