Hoppa till innehållet
Interreg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hållbar hantering av PFAS förorenade material (Less-PFAS)

Publicerad: 16 oktober 2019

Per- och fluor-alkyl substanser (PFAS) utgör ett växande problem i samhället. Substanserna är mycket stabila, och används därför i en lång rad produkter.

Samtidigt gör stabiliteten att PFAS är extremt svåra att bryta ner, vilket innebär att substanserna sprids över stora områden och ackumuleras i naturen över tid.

P Fas LTU
Fyra sätt att tillverka fria radikaler som angriper och bryter ner PFAS molekyler. Metoderna testas var för sig och i kombination.

Dagens metoder för att hantera PFAS-förorenade material - att gräva upp och transportera dem till deponi - är icke hållbara. Utveckling av metoder för att effektivt avlägsna PFAS från förorenade massor och destruera dem är mycket angelägen.

Syftet med detta projekt är, i samarbete mellan partners från Sverige, Finland och Norge, att optimera de mest lovande efterbehandlingsmetoderna och skala upp dem till praktiskt genomförbara lösningar i fält. Projektet kommer att bidra till möjligheter för företag med innovationsverksamhet i regionen att växa och kapitalisera på miljötekniska lösningar som tas fram under projektets tid. Den totala samhällsnyttan på lång sikt kommer att bestå av minskade jordbehandlingskostnader och förbättrad miljö genom lägre risker för föroreningsspridning och minskade mängder giftiga ämnen i kretsloppen.

Projektgruppen bestående av Prof Jurate Kumpiene (projektledare), Dr Ivan Carabante och Jean Noel Uwayezu, samtliga från LTU, Dr Tiina Leiviskä och Zhongfei Ren från Oulu universitet, och Prof Tore Lejon från universitet i Tromsö, har träffats i november 2019 på LTU och i februari 2020 på Oulu universitet för att diskutera hittills uppnådda resultat.

Zhongfei Ren har genomfört en serie av försök för att bryta ner PFAS mha UV-ljus, medan Jean Noel Uwayezu har gjort liknande med elektrokemiska metoder. Dessa metoder kommer att kombineras framöver för att uppnå en bättre nedbrytningsgrad än den som kan uppnås med enskilda tekniker.

Resultaten skulle ha presenterats på en PFAS-konferens i Leipzig i mars 2020, men på grund av covid19 kommer konferensen att äga rum i maj 2021. Programmet hittas här: https://redoxtech.com/

Ett webbaserat möte med projektets styrgrupp har ägt rum i april 2020. Gruppen fick ta del av projektets resultat och ge återkoppling på det och andra relevanta frågor.

Jean Noel berättar om LessPFAS

Mätmetoderna för PFOA och andra kortkedjiga PFCAs av UPLC-MS (ACQUITY UPLC System, Waters. Q Exactive™ Plus Hybrid Quadrupole-Orbitrap™ Mass Spectrometer, Thermo.) utvecklades av forskargruppen vid Uleåborgs universitet. De fokuserar på reduktiv nedbrytning av PFOA med UV / sulfitsystem. PFOA:s nedbrytnings- och defluorinationseffektivitet under olika vattenförhållanden har undersökts. Dessutom studeras PFOAs reduktiva nedbrytningsmekanism.

Publikationer:

Jean Noel Uwayezu, Ivan Carabante, Tore Lejon, Patrick van Hees, Patrik Karlsson, Patrik Hollman, Jurate Kumpiene. 2021. Electrochemical degradation of per- and poly-fluoroalkyl substances using boron-doped diamond electrodes. Journal of Environmental Management 290, 112573

Poster:

Jean Noel Uwayezu, Ivan Carabante, Jurate Kumpiene. Degradation methods for per- and poly-fluoroalkyl substances treatment in contaminated materials. Poster at LTU.

Hållbar hantering av PFAS förorenade material (Less-PFAS)
Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Ivan Carabante

Carabante, Ivan - Biträdande professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103
Jean Noel Uwayezu

Uwayezu, Jean Noel - Doktorand

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493569