Interreg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hållbar hantering av PFAS förorenade material (Less-PFAS)

Publicerad: 16 oktober 2019

Per- och fluor-alkyl substanser (PFAS) utgör ett växande problem i samhället. Substanserna är mycket stabila, och används därför i en lång rad produkter. Samtidigt gör stabiliteten att PFAS är extremt svåra att bryta ner, vilket innebär att substanserna sprids över stora områden och ackumuleras i naturen över tid.

P Fas LTU
Fyra sätt att tillverka fria radikaler som angriper och bryter ner PFAS molekyler. Metoderna testas var för sig och i kombination.

Dagens metoder för att hantera PFAS-förorenade material - att gräva upp och transportera dem till deponi - är icke hållbara. Utveckling av metoder för att effektivt avlägsna PFAS från förorenade massor och destruera dem är mycket angelägen.

Syftet med detta projekt är, i samarbete mellan partners från Sverige, Finland och Norge, att optimera de mest lovande efterbehandlingsmetoderna och skala upp dem till praktiskt genomförbara lösningar i fält. Projektet kommer att bidra till möjligheter för företag med innovationsverksamhet i regionen att växa och kapitalisera på miljötekniska lösningar som tas fram under projektets tid. Den totala samhällsnyttan på lång sikt kommer att bestå av minskade jordbehandlingskostnader och förbättrad miljö genom lägre risker för föroreningsspridning och minskade mängder giftiga ämnen i kretsloppen.

Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Ivan Carabante

Carabante, Ivan - Biträdande universitetslektor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103