Hoppa till innehållet

North Waste Infrastructure (NWI) - ett modernt miljöprojekt

Publicerad: 1 december 2012

NWI är ett unikt och modernt miljöprojekt. Vårt uppdrag är att skapa en plattform för miljöteknisk affärsutveckling med fokus på nyttiggörande av restprodukter.

Idag är avfallsbildningen i norra Norrland bland den högsta i världen vilket beror på utvinningen av regionens rika naturresurser. Området har många stora och oexploaterade områden, samtidigt byggs det upp stora deponier som bildar markföroreningar vilka kraftigt begränsar möjligheten för framtida markanvändning lokalt. För att långsiktigt bevara och utveckla regionens attraktivitet är det därför viktigt att skapa möjligheter för att restprodukter från konsumtion och produktion ska kunna bli användbart.