Jurate Kumpiene
Jurate Kumpiene

Jurate Kumpiene

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Avfallsteknik
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jurate.Kumpiene@ltu.se
0920-493020
F664L Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Hydrothermal carbonisation of peat-based spent sorbents loaded with metal(loid)s (2019)

Kasiuliene. A, Carabante. I, Bhattacharya. P, Kumpiene. J
Environmental science and pollution research international, Vol. 26, nr. 23, s. 23730-23738
Artikel i tidskrift

In situ chemical stabilization of trace element-contaminated soil (2019)

Field demonstrations and barriers to transition from laboratory to the field : A review
Kumpiene. J, Antelo. J, Brännvall. E, Carabante. I, Ek. K, Komárek. M, et al.
Applied Geochemistry, Vol. 100, s. 335-351
Artikel i tidskrift

Treatment of metal (loid) contaminated solutions using iron-peat as sorbent (2019)

is landfilling a suitable management option for the spent sorbent?
Kasiuliene. A, Carabante. I, Bhattacharya. P, Kumpiene. J
Environmental science and pollution research international, Vol. 26, nr. 21, s. 21425-21436
Artikel i tidskrift

Removal of metal(oid)s from contaminated water using iron-coated peat sorbent (2018)

Kasiuliene. A, Carabante. I, Bhattacharya. P, Carporale. A, Adamo. P, Kumpiene. J
Chemosphere, Vol. 198, s. 290-296
Artikel i tidskrift

Assessing phytotoxicity of trace element-contaminated soils phytomanaged with gentle remediation options at ten European field trials (2017)

Quintela-Sabarís. C, Marchand. L, Kidd. P, Friesl-Hanl. W, Puschenreiter. M, Kumpiene. J, et al.
Science of the Total Environment, Vol. 599-600, s. 1388-1398