Kerstin Nordqvist
Kerstin Nordqvist

Kerstin Nordqvist

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kerstin.Nordqvist@ltu.se
0920-491635
R123 Luleå

Kerstins forskningsinriktning är inom analysmetodik för sediment i dagvatten, snö och smältvatten. Forskningsprojektet handlar om inventering och utveckling av analysmetod för analys av sedimentkoncentration.
 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Konferensbidrag

Removal of small particles from urban snow melt mixture by coagulation/flocculation and sedimentation (2017)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Conference Proceedings, 2017, 2017
Konferensbidrag

Flocculation and membrane filtration of stormwater (2016)

laboratory experiments
Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Paper presented at : IWA Conference for the Specialist Group on Particle Separation : Advances in particle science and separation: meeting tomorrow’s challenges 22/06/2016 - 24/06/2016
Artikel i tidskrift

Inter-Event and Intra-Event Variations of Indicator Bacteria Concentrations in the Storm Sewer System of the City of Östersund, Sweden (2016)

Galfi. H, Haapala. J, Nordqvist. K, Westerlund. C, Blecken. G, Marsalek. J, et al.
Journal of environmental engineering, Vol. 142, nr. 7
Artikel i tidskrift

Comparison of indicator bacteria concentrations obtained by automated and manual sampling of urban stormwater runoff (2014)

Galfi. H, Nordqvist. K, Sundelin. M, Blecken. G, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 225, nr. 9