12:00 19 maj
Bildkälla: Wikimedia Commons

Avfallshantering i katastrofområden. Erfarenheter från jordbävningen i Christchurch.

19 maj. 2015, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 6 maj 2015

Naturkatastrofer kan orsaka enorma avfallsmängder.  Vid en kraftig jordbävning rasar byggnader samman med hela sitt innehåll. Rasmassorna kan utgöra mer avfall vid ett enda tillfälle än vad som normalt hanteras under flera år. Det blir omöjligt för den ordinarie avfallshanteringens anläggningar och personal att klara situationen. Mark Milke har undersökt de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av olika alternativ för hantering av katastrofavfall. 

Föreläsning med Mark Milke, docent vid Canterbury universitet, Christchurch, Nya Zeeland.