Disputation i avfallsteknik

25 okt. 2013, 10:00 - 12:00
Luleå, F1031, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 7 oktober 2013

Namn: 
Evelina Brännvall

Ämne:
Avfallsteknik/Waste Science and Technology

Avhandling:
Suitability of Fly Ash for Construction and Land Applications

Opponent:
Associate Professor Alessandra Polettini, University of Rome ”La Sapienza”, Rome, Italy

Ordförande:
Professor Anders Lagerkvist, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet