Disputation i avfallsteknik

30 jan. 2015, 10:00 - 12:00
Luleå , F1031
Publicerad: 3 december 2014

Namn:    
Igor Travar 

Ämne:     
Avfallsteknik 

Avhandling:
The Use of Air Pollution Control Residues in Landfill Covers and for Soil Stabilization

Opponent:   
Dr Richard Beaven, Principal Research Fellow, Faculty of Engineering and the Environment, University of Southampton,United Kingdom

Ordförande:    
Professor Jurate Kumpiene, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet