Disputation i avfallsteknik

22 sep. 2015, 10:00 - 12:00
Luleå , F1031
Publicerad: 1 september 2015

Namn:    
My Carlsson

Ämne:     
Avfallsteknik 

Avhandling:
When and why is Pre-Treatment of Substrates for Anaerobic Digestion Useful?

Opponent:   
Associate professor Hinrich Uellendahl, The Section for Sustainable Biotechnology, Aalborg University Copenhagen, Köpenhamn, Danmark.

Ordförande:    
Professor Anders Lagerkvist, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet