Jurate Kumpiene, Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare på uppdrag i näringslivet

Publicerad: 8 januari 2013

Jurate Kumpiene, forskare inom avfallsteknik på Luleå tekniska universitet, skall under en period praktisera på Rangsells. Det är med hjälp av ett bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning som 13 forskare från hela landet beviljats stöd för utbytestjänstgöring inom näringslivet. Prioriterade områden är naturvetenskap, teknik och medicin.

De beviljade anslagen är på knappt en miljon per person och täcker forskarnas lön under tjänstgöringen på olika företag. Jurate Kumpienes projekt Integrerad marksanering och avfallshantering kommer att fokuseras på att identifiera möjligheter att använda avfall för att behandla avfall. Arbetet kommer att omfatta identifiering av typer, volymer, flöden och variationer i avfall som måste behandlas, identifiering av användbara avfallsegenskaper och provning av nya avfallshanterings- och behandlingslösningar. Under projektets gång kommer minst två tekniker att testas i en pilotskala:  i) en reaktor för tillverkning av tvättlösning från avfall för jordtvätt, ii) konstruktion av en deponistuttäckning med kemiskt stabiliserad jord. Dessa lösningar kommer att användas som prototyper för följande storskaliga tillämpningar. Förutom utvecklingen av dessa och andra tekniska lösningar för att behandla särskilda avfallsflöden, förväntas utbytestjänstgöringen underlätta samarbetet mellan företaget och forskargruppen.

Jurate Kumpiene LTU Pressfoto -
Jurate Kumpiene i LTUs miljölab

- Dessutom hoppas jag kunna använda mina erfarenheter från arbetet med Ragnsells till att utveckla  våra utbildningar inom avfallshantering, säger Jurate Kumpiene som också arbetar med att ta fram nya kurser för masterprogrammet Waste Management vid Luleå tekniska unversitet.

- Våra utbildningar måste kunna möta industrins krav på ny kompetens, avslutar Jurate.

Avfallshantering är en mångsidig verksamhet med en årlig omsättning på 50 miljarder kronor. Nya utvecklingstrender i andra sektorer har en direkt inverkan på typer och egenskaper av genererat avfall, vilket kräver utveckling av nya lösningar for avfallsbehandling och hantering. De förstärkta kontakterna förväntas generera framtida forskningsprojekt, anställning av industridoktorander samt att höja förtroendet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom avfallshanteringssektorn.

Ragnsells arbetar inom återvinning och miljö med ca 1 700 medarbetare i Sverige och 2 300 i hela koncernen. Bolaget finns dessutom i  Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen.