RE:Source - ett strategiskt innovationsprogram

I media: Sveriges största satsning inom resurs- och avfallsforskning

Publicerad: 24 april 2015

Forskningsämnet Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet ingår i ett nytt Strategiskt Innovationsprogram där Vinnova, Energimyndigheten, Formas och företag tillsammans satsar cirka 100 Mkr per år.

Anders Lagerkvist

Lagerkvist, Anders -

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908