Kan man bygga med avfall?

18 jun. 2015, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 26 maj 2015

Avfall uppkommer vid i stort sett all mänsklig aktivitet. Det vi ser dagligen, hushållsavfallet, utgör dock bara en ytterst liten del av samhällets totala avfallsströmmar. Medan vårt hushållsavfall återvinns till största delen, läggs fortfarande stora mängder industriellt avfall på deponi (soptipp). I sin docentföreläsning berättar Lale Andreas, bitr professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet, om möjligheter att använda industriella avfall som byggmaterial, för t ex vägar eller täckning av gamla deponier.