Licentiatseminarium i avfallsteknik

29 okt. 2013, 14:30 - 16:30
Luleå , F531, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 7 oktober 2013

Namn:
Jingying Xu

Ämne:
Avfallsteknik/Waste Science and Technology

Uppsats:
Feasibility Study of Soil Washing to Remediate MercuryContaminatedSoil

Examinator:
Associate Professor, Lecturer Jurate Kumpiene, Institutionen för  samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

Diskutant:
Associate Professor, Chalmers; Dep. Director General, SGI Bo Lind, Swedish Geotechnical Institute (SGI), Göteborg