Licentiatseminarium i avfallsteknik

17 dec. 2014, 13:00 - 15:00
Luleå , F1030
Publicerad: 21 november 2013

Namn:    
Mirja Nilsson 

Ämne:     
Avfallsteknik 

Uppsats:
Environmental Assessment of Bottom Ash Pre-Treated with Zero Valent Iron

Examinator:   
Professor Anders Lagerkvist, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Tekn Dr Josef Mácsik, Ecoloop, Stockholm