Hoppa till innehållet
Glas med vatten

Mindre arsenik i grundvatten

Publicerad: 15 augusti 2016

Forskargruppen inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet kommer i ett nytt projekt att ta fram förfinade metoder och ny teknik för att rena vårt grundvatten från giftiga ämnen. Små rester av bland annat arsenik men även andra gifter kan förekomma i grundvatten, processvatten och jord.

Resultaten från denna forskning kommer att ha användbarhet både på lokal och internationell nivå, för privatägda företag inom till exempel gruvdrift och tillverkning samt inom offentliga sektorer för sanering.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Foto: Richard Renberg

–  Vi kommer även att ta fram en kommersiell produkt med låg produktionskostnad och en bred tillämpning när det gäller olika typer av förorenande ämnen i både stor och liten skala, säger  Jurate Kumpiene, professor inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Projektet "Decontamination of polluted groundwaters using peat activated with iron compounds" finansieras av Vinnova inom programmet EU Eurostars och genomförs tillsammans med det litauiskt företaget Rekin och det svenska företaget Geogen.

Jurate Kumpiene

Jurate Kumpiene, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493020
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

I media:

Taggar