Green North knyter band – Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, Erik Lundin, Geogen, Magdalena Andersson, Västerbottens läns landshövding, Mats Tysklind, Umeå universitet, Jörgen Aronsson Dåva DAC, Örjan Johansson, prefekt för Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nu startar miljöteknikprojektet GREEN NORTH - smart tillväxt genom gemensam resursplattform

Publicerad: 20 oktober 2016

Pressrelease den 19 oktober 2016

GREEN NORTH knyter samman företag, forskning och samhälle genom en innovativ resursplattform där akademisk miljöteknisk kunskap tillsammans med näringslivets problemställningar och idéer skall förädlas till lösningar för marknaden.

Kontakt vid LTU

Anders Lagerkvist

Lagerkvist, Anders -

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908