Ny webbportal lanseras på LTU

Publicerad: 14 maj 2013

Det handlar om en faktasamling av forskning och rapporter med samlingsnamnet "Sekundära material i det hållbara samhället"

En del av de utmaningar vi står inför när det gäller energi & råvaror och miljö handlar om morgondagens materialförsörjningssystem för samhällsbyggande. De betydande flöden av sekundära material som genereras i dagens samhälle kan utgöra en potentiell resurs i morgondagens byggande.

- Vår ambition är att underlätta för intressenter som t.ex kommuner och byggherrrar att hitta rätt information snabbt och enkelt, säger Bo Svedberg, forskare inom Geoteknik vid LTU. Det finns mängder av forskning inom dessa områden men att hitta relevant och aktuell information har varit mycket svårt då informationen funnits på många olika platser. Vi hoppas att portalen Sekundära material i det hållbara samhället blir ett stöd för de som projekterar nya anläggningar, avslutar Bo Svedberg.

Evelina Brännvall, doktorand inom Avfallsteknik vid LTU, säger: - Inom det här området har min grupp och mina kollegor på universitet en lång och gedigen erfarenhet. Det ska bli en spännande, och lärorik övning att ställa samman det i det här formatet.

I dagsläget är bara webbportalen om återvinning av bildäck - uttjänta däck - fullt utvecklad.

Här hittar du webbportalen:

1.jpg

Webbportalen är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och företagen Ecoloop, Svensk Däckåtervinning och Ragn-Sells.