Lisa Dahlén forskare inom avdelningen för Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Sopslarv ska undersökas av LTU

Publicerad: 1 juni 2010

Vilka plaster slängs och vilka insamlingssystem fungerar bäst. Det är huvudfrågor som ställs i ett forskningsprojekt om hushållsavfall vid Luleå tekniska universitet. Projektet finansieras av Plastkretsen (en del av förpacknings- och tidningsinsamlingen). Fem svenska kommuner kommer att ingå i undersökningen och det startar i juni

- Det jag hoppas kunna säga, som ett av resultaten av det nya projektet, är vilket system som ger bäst insamling av alla källsorterade återvinningsmaterial, särskilt plast säger Lisa Dahlén, forskare som arbetar inom avdelningen för avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

En förstudie som pågått sedan 2008, där två kommuner ingick, visar att endast 10 % av hushållens förbrukade plastförpackningar materialåtervinns idag.

- Det såg väldigt illa ut i förstudien så det gjorde att man blev intresserad av att titta närmare på hanteringen, för det var så väldigt mycket matavfall och papper i plasten, säger Lisa Dahlén, som hoppas på ett bättre och bredare underlag i det nya forskningsprojektet.

I mars i år beslutade stiftelsen för Plastkretsen AB att forskningsprojektet ska fortsätta och i förra veckan undertecknades ett avtal om ett treårigt projekt som startar andra veckan i juni. Projektet handlar om hur insamlingssystemens utformning påverkar källsortering och återvinningsresultat. Människors sätt att hantera sitt avfall påverkas av hela hanteringssystemet, både den tekniska utformningen och hur organisationen, information och kommunikation fungerar.

En huvudfråga i forskningsprojektet är att jämföra fastighetsnära insamling med insamling vid återvinningsstationer. I förstudien har en plockanalysmetod för källsorterad plast utvecklats och testats. Metoden ska nu användas hos fem kommuner i landet som ska ingå i studien. Idag saknas ett statistiskt signifikant underlag för att uttala sig om kvaliteten på källsorterad plast och för att jämföra insamlingsresultat från fastighetsnära insamling med återvinningsstationer. Ett delmål med projektet är att bidra med tillförlitliga data över hushållsavfallsflöden, vilket är en viktig grund för att man ska kunna analysera avfallshanteringen.