Hoppa till innehållet
Pellets med återvunnen fosfor Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Urban Mining är framtiden

Publicerad: 2 juni 2014

Inom projektet North Waste Infrastructure där Luleå tekniska universitets forskargrupp inom avfallsteknik ingår arbetar man med utvinning av fosfor ur samhällets sopor.

- Det finns mycket pengar att tjäna på att utvinna fosfor ur sopor. Det finns forskare som menar att jordens fosfor-reserver kan var slut om 50 år, säger Thomas Fägerman.

Inom forskningsämnet avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet arbetar man med alla led i samhällets avfallshantering - bildning, insamling, behandling, och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. Forskningen syftar till att utveckla verktyg och metoder för en hållbar avfallshantering.

- Vi vill återanvända den fosfor som redan finns i samhället och framförallt i hushållsavfallet. Avfallsbehandlingsrester från rötning och förbränning innehåller mycket näringsämnen som kan nyttjas i jord- och skogsbruket. Vi måste däremot genom forskningen försäkra oss om att dessa material inte kommer att orsaka någon negativ påverkan på miljön, säger Jurate Kumpiene, biträdande Professor inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Källa: YouTube / Bodens kommun
Längd på video: 4:00

Thomas Fägerman är projektledare för North Waste Infrastructure där Luleå tekniska universitets forskargrupp inom Avfallsteknik ingår.

Wikipedia: Fosfor (latinskt namn: Phosphorus) (P) är ett icke-metalliskt grundämne tillhörande kvävegruppen. Fosfor ingår i kemiskt bunden form i RNA och DNA, och är nödvändig för alla levande celler. Fosfor kan inte hittas i fri form i naturen, på grund av hög kemisk reaktionsförmåga.

Fri fosfor används i formen vit fosfor i lysgranater och i brandbomber. "Fosfor" finns också i formen röd fosfor i plånet på tändsticksaskar.

Fosforföreningar ingår i NPK (konstgödsel), vilket är det viktigaste kommersiella användningsområdet. Fosforföreningar förekommer även i nervgaser, bekämpningsmedel, tandkräm och tvättmedel. Fosfor upptäcktes av tysken Henning Brand på 1600-talet.

Kontakt vid Luleå tekniska universitet

Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020

Taggar