Workshop med vindtema arrangeras på LTU den 25 februari.

Varthän blåser det - vindtema på LTU

Publicerad: 15 februari 2010

Att vaska fram vilka utmaningar som vindkraften står inför och hur det isåfall kan omsättas i forskning vid Luleå tekniska universitet. Det är frågor som lyfts fram under en workshop om vindkraft vid LTU 25 februari initierad inom det prioriterade forskningsområdet Hållbar Resursanvändning (HRA) vid universitetet.

- HRA är en mötesplats för teknik och samhällsvetenskap med stor kreativ potential, säger Anders Lagerkvist, professor i avfallsteknik vid LTU och koordinator för HRA.

Vid en workshop arrangerad av HRA vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Byggforum Norr och med olika samhällsaktörer med stark koppling till vindkraft tas initiativ för att starta ny forskning i ämnet. Eftersom ”Hållbar Resursanvändning” är ett prioriterat område och omfattar båda fakulteterna vid universitetet är det en bra utvecklingsarena, tycker Anders Lagerkvist.

”Varthän blåser det” är temadagens vidsynta fråga med avsikt att fånga in vilka utmaningar som vindkraften står inför och hur det kan omsättas i slagkraftiga forskningsfrågor. Redan idag pågår en rad aktiviteter inom LTU relaterat till vindkraft. Enligt en kartläggning som professor Elisabet Kassfeldt har gjort handlar det bl a om tillståndsgivning, grundläggning, tornkonstruktion, elproduktion, mekaniska komponenter, rotorblad, integrering i kraftsystemet och energilagring från vindkraft.

- Vi har väldigt mycket forskning i hela kedjan och nu gäller det att hitta någon tyngdpunkt, säger Elisabet Kassfeldt inför den kommande workshopen.

I workshopen, på tema vindkraft, deltar forskare från Luleå tekniska universitet, Eva Hedqvist Petersen nationell vindskraftssamordnare, Erik Persson Industri & Teknik, dessutom Christer Sundqvist och Fred Nordström från Norrbottens energikontor NENET.