Erik Marklund
Erik Marklund

Erik Marklund

1:e Forskningsingenjör
Luleå tekniska universitet
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
erik.1.marklund@ltu.se
0920-491287
F664i Luleå

Publikationer

Licentiatavhandling, sammanläggning

Treatment oriented waste characterization (2019)

Marklund. E
Artikel i tidskrift

Float-sink separation of construction and demolition waste fines (2018)

Marklund. E, Andreas. L, Lagerkvist. A
Detritus, Vol. 3, s. 13-18
Konferensbidrag

Float-sink separation of C&D waste (2017)

a case of treatment oriented waste characterization
Marklund. E, Andreas. L, Lagerkvist. A
Ingår i: Sixteenth International Waste Management and Landfill Symposium, 2 -6 October 2017 S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy, 2017