Hoppa till innehållet
Bioelektrokemisk omvandling av CO2 till myrsyra med hjälp av mikroorganismer och elektricitet.
Bioelektrokemisk omvandling av CO2 till myrsyra med hjälp av mikroorganismer och elektricitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Biokatalytisk avskiljning och omvandling av CO2 från stålindustrin till flytande kolväten (BIOCCC)

Publicerad: 18 september 2017

Formas 2016-2018

Huvudsyftet med projektet är att utveckla en ny tillämpbar teknik för avskiljning av CO2 från rökgaser från stålindustrin samt bioelektrokemiska omvandlingen av CO2 till flytande kolväten såsom myrsyra. Enzymer som är stabila under extrema förhållanden och mikroorganismer som kan nyttja förnyelsebar elektricitet för syntes av högre organiska molekyler från CO2 används i projektet.

Partners

SSAB