Hoppa till innehållet

Development of lignin-based eco-friendly antifouling coatings for marine applications (NATURAL)

Publicerad: 13 december 2021

FORMAS 2021-2023

Biofouling, dvs påväxt av biologiskt material på ytor, måste minimeras eller kontrolleras för att säkerställa prestanda och säkerhet för fartyg och andra undervattensanordningar eller strukturer. Med strängare miljöbestämmelser för bottenfärger pågår insatser för att hitta alternativ till nuvarande biocidformuleringar. Syftet med detta projekt är att utveckla hållbara, biocidfria bottenfärger med starka påväxthindrande (antifouling) egenskaper och med låg miljöpåverkan. Vårt tillvägagångssätt är att: a) blanda svavelfritt organosolv lignin med påväxthindrande polyetylenglykol (PEG) och b) infoga lignin-nanopartiklar på PEG för att utveckla nya gröna högpresterande ligninbaserade påväxthindrande system. Antifouling egenskaperna och hydrodynamiska prestanda hos de nya beläggningarna kommer att utvärderas och jämföras med kommersiellt tillgängliga bottenfärger efter att de har placerats i havsvatten under minst 6 månader. Målet är att minimera biofouling till en nivå som också medger en bränslebesparingspotential på upp till 20% jämfört med traditionella kopparbaserade bottenfärger.

Partners

The project is a collaboration between the Biochemical Process Engineering and Machine Elements of LTU, and Chalmers University of Technology.