Hoppa till innehållet
Biokol. Bildkälla: Flickr

Framställning av biogas och högkvalitativt biokol från skogsråvara

Publicerad: 3 oktober 2016

I ett nytt forskningsprojekt kommer Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå universitet att öka värdet på skogsindustrins produkter och restavfall. Man ska utveckla och demonstrera framställning av biogas, metan, från skogsråvara och ett högkvalitativt biokol från lignin.

Lignin är ett samlingsnamn på en serie av polymera föreningar som finns i vedråvara.

–  Lignin är en underutnyttjad komponent som vi vill använda för framställning av biokol samt aktivt kol och kolfiber vilket kan användas till rening av vatten och inom till exempel bil- och flygindustri, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Projektet finansieras av Formas inom programmet Skogsråvara och Biomassa och kommer att löpa under fyra år. Stina Jansson, lektor vid kemiska institutionen vid Umeå universitet är projektledare för detta projekt som bedrivs inom Bio4energy - ett strategiskt bioraffinadericentrum med fokus på forskning som använder skogen som råmaterial

–  Att hitta nya användningsområden för skogsrester ökar värdet på hela värdekedjan inom skogsindustrin, avslutar Ulrika Rova.

Ulrika Rova

Rova, Ulrika - Professor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315

Taggar