Cargo Ship

Grönt marint bränsle

Publicerad: 22 augusti 2019

Biokemisk processteknik har i samarbete med SLU i Umeå, Lunds universitet och SSPA Sweden beviljats 1,7 MSEK från f3 för projektet SMARt LIFE.

Syftet med det 2,5-åriga projektet är att demonstrera produktion av svavelfritt grönt marint bränsle från förnybara resurser och att utvärdera dess bränsleegenskaper och miljöpåverkan.

Paul Christakopoulos

Christakopoulos, Paul - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Rum: C153 - Luleå»
Ulrika Rova

Rova, Ulrika - Professor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315
Rum: C155 - Luleå»
Leonidas Matsakas

Matsakas, Leonidas - Universitetslektor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493043
Rum: C148 - Luleå»

Taggar