Hoppa till innehållet
Leonidas
Leonidas Matsakas, universitetslektor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Staffan Westerlund Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kungliga Skytteanska priset till Leonidas Matsakas

Publicerad: 10 november 2020

Leonidas Matsakas, universitetslektor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2020 till en yngre välförtjänt forskare vid Luleå tekniska universitet.

Styrelsens motivering: "Leonidas Matsakas är universitetslektor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet. Han erhöll sin doktorsexamen i Industriell bioteknik 2015 vid National Technical University of Athens. Innan han slutförde sin avhandling fick han ett ERASMUS-stipendium för att göra den sista delen av avhandlingen vid Luleå teknisk universitet. Efter avlagd doktorsexamen arbetade han som postdoktor och forskare vid ämnet biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet. Han utsågs till biträdande lektor 2019 och blev kort därefter befordrad till lektor.

Under åren vid Luleå tekniska universitet har Matsakas varit en mycket aktiv forskare, vilket har lett till en snabb karriärutveckling. Förutom en imponerande vetenskaplig produktion med en mängd peer-review granskade artiklar och konferensbidrag, har han på mycket kort tid upparbetat många olika nätverk på såväl nationell som internationell nivå. Matsakas har erhållit externa medel både som huvudsökande och tillsammans med andra. Trots ett stort fokus på en forskarkarriär, har han även hunnit skaffa sig omfattande handledar- och undervisningserfarenhet. Han uppfattas som en god ledare och omtyckt lärare. 

Leonidas Matsakas forskning fokuserar på produktion av biodrivmedel, kemikalier och material från skogsrester. Kärnan i Matsakas forskning är utveckling av nya effektiva metoder som möjliggör fraktionering av skogsråvarans tre beståndsdelar (cellulosa, hemicellulosa och lignin), vardera med unika egenskaper som kan användas för att producera biobaserade produkter. Genom att använda restmaterial från skogsbrukssektorn, kan hans forskning inte bara leverera en lösning för att minska vår miljöpåverkan, utan har också potential att ge ekonomiskt mervärde till skogsindustri och på så sätt främja utveckling av en biobaserad cirkulär ekonomi.

Under det senaste året har han också varit involverad i projekt kopplade till gruvindustrin, mer specifikt utveckling av en mer hållbar och miljövänlig flotationsprocess för extraktion av värdefulla basmetaller. Leonidas Matsakas forskning syftar till att ersätta dagens fossilbaserade flotationssamlare med biologiskt nedbrytbara nanopartiklar från lignin som finns i skogsråvara. Forskningen möjliggör en synergi mellan två viktiga industrisektorer för Sverige, skogsbruk och gruvdrift.

Matsakas är en mycket kompetent forskare med en lovande framtida utveckling. Hans framgångar är inte bara av stor betydelse för strategisk viktig forskning vid Luleå tekniska universitet. Med sin entusiasm för forsning och förmåga att inspirera andra är han en stor tillgång och inspirationskälla för såväl studenter som andra forskare."

Kontakt

Leonidas Matsakas

Leonidas Matsakas, Universitetslektor

Telefon: 0920-493043
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser