Forskarskola i nära samarbete med industrin. Foto Istock

LTU samordnar ny forskarskola

Publicerad: 2 april 2013

En ny forskarskola har nyligen startat inom ramen för det av regeringen utpekade strategiska forskningsprojektet Bio4Energy. Skolan ska i samarbete med industrin ge studenter den senaste tekniska kunskapen om hållbara system för energi- och bioraffinaderi samt utbildning i entreprenörskap. Skolan kommer att samordnas från LTU.

Ulrika Rova, biträdande professor LTU
Ulrika Rova, biträdande professor LTU samordnar ny forskarskola.

- Vi utbildar både studenter och forskare som skall finnas med i omställningen och förverkliga industrin, för idag finns ingen etablerad industri för bioraffinering. Liksom i ett oljeraffinaderi ingår flera komponenter i processen. De olika disciplinerna behöver mötas för att kunna integrera dessa, säger biträdande professor Ulrika Rova vid Luleå tekniska universitet som är koordinator för den nya forskarskolan.

I den nya forskarskolan kommer studenter med bakgrund inom kemi, biologi, fysik, ekonomi och systemteknik att sammanföras med industrin. Studenterna tillhör de tre universitet som tillhör regeringens femåriga strategiska projekt Bio4Energy, nämligen Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Den nya forskarskolan, som hålls på doktorandnivå, motsvarar 15 högskolepoäng och innefattar programkonferens och två kurser. I samband med den första programkonferensen i mitten av mars tilldelades LTU doktoranden Lindsay Ohlin ett nyinstiftat stipendium av Solander Science Park på 20 000 kronor för bästa presentation.

Den första kursen i forskarskolan förläggs helt till Bio4Energy:s tre industrinoder i Örnsköldsvik, Umeå och Piteå. Därmed får studenterna inte bara möjlighet att utvidga sina akademiska nätverk, utan även att få direktkontakt med företag inom skogs-, bioenergi och bioraffinaderibranschen. Den första kursen som startar redan i maj har redan rönt stort intresse.

- Vi kommer att ge de här kurserna med kontinuitet, även om det inte är bestämt om de ska gå varje eller vartannat år. Nu fokuserar vi på doktoranderna i Bio4Energy, men vi ska se om vi tror att det finns fördelar med att utöka samarbetet med andra forskarskolor och andra universitet, säger Ulrika Rova.