Hoppa till innehållet
Micro

Ljuv musik för mikrober

Publicerad: 17 november 2014

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare från Luleå tekniska universitet att undersöka hur mikroorganismer i biokemiska processer reagerar på ljud av olika slag; hörbara ljud och ultraljud. Detta är ett unikt projekt som involverar två forskningsämnen vid universitet, Biokemisk processteknik och Teknisk akustik.

En mängd olika ljudvågor omger alla levande organismer i naturen. Liksom alla levande organismer har mikrober mycket komplexa sensoriska nätverk för övervakning av sin omgivning som påverkar deras tillväxt. Den biologiska effekten av ljud är ett ganska outforskat område vilket gör detta projekt, SOUnd-DRIven BIOtechnology, unikt.

–  Detta är ett högriskprojekt, men det är viktigt att försöka hitta nya metoder för att finjustera mikroorganismernas genuttryck och ämnesomsättning i biokemiska processer, säger Paul Christakopoulos, professor och ämnesföreträdare för Biokemisk processteknik vid universitet.

Forskningen inom Biokemisk processteknik handlar till stor del om att utveckla nya miljövänliga processer,  en grönare tillverkningsteknik för en hållbar utveckling, med hjälp av cellfabriker som viktiga katalysatorer. För att kunna konkurrera med petrokemiska processer är det viktigt att mikrobiella omvandlingar utförs med hög produktivitet och avkastning. Det är i dessa processer som nu ljud som ska läggas till för att i bästa fall öka effektiviteten.

–  Detta är nog första gången vi inom Teknisk akustik ingår I ett forskningsprojekt inom bioteknik och det kommer att bli mycket spännande. Vårt uppdrag är att bygga och kalibrera den ljudmiljö som kommer att installeras i laboratoriet för Biokemisk processteknik,  säger Anders Ågren, professor och ämnesföreträdare inom Teknisk akustik.

Forskningsprojektet SOUnd-DRIven BIOtechnology finansieras av Vetenskapsrådet.

Paul Christakopoulos

Christakopoulos, Paul - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Ulrika Rova

Rova, Ulrika - Professor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315
Anders Ågren

Ågren, Anders - Professor emeritus

Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar