Chempor 2018

Professor Paul Christakopoulos gav plenumföreläsning

Publicerad: 9 oktober 2018

På 13th INTERNATIONAL CHEMICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING CONFERENCE 2-4 October i Aveiro, Portugal

Titeln på föreläsningen var: Novel Hybrid Organosolv: Steam explosion-based integrated biorefinery of the lignocellulosicbiomass (an evolution from pretreatment to fractionation processes).

Paul Christakopoulos

Christakopoulos, Paul - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Rum: C153 - Luleå»