Hoppa till innehållet

Praktik/Utbytesstudenter

En viktig del i vår forskning är att väcka intresse hos unga för vårt ämnesområde. Våra forskningsprojekt täcker in många av de globala målen för hållbar utveckling och är högst relevanta för kommande generationer. 

Internships är en viktig del här. Vi har tre–fyra internships per år – studenter från hela världen som kommer hit och arbetar under en period på två till tolv månader. Studenterna är kemiteknikstudenter i slutet av sin grundutbildning. För oss blir de viktiga ambassadörer, och i bland framtida doktorander.