Byggkonstruktion

Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet
Artikel i tidskrift
Bonath. V, Petrich. C, Sand. B, Fransson. L, Cwirzen. A
Cold Regions Science and Technology, Vol. 155, s. 263-279
Rapport
Häggström. J, Blanksvärd. T, Täljsten. B
Konferensbidrag
Sabau. C, Popescu. C, Sas. G, Blanksvärd. T, Täljsten. B
Ingår i: Advanced Composites in Construction, Conference Proceedings, s. 188-192, NetComposites Limited, 2017
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik