Byggkonstruktion

Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet
Artikel i tidskrift
Huang. Z, Tu. Y, Meng. S, Ohlsson. U, Täljsten. B, Elfgren. L
Engineering structures, Vol. 206
Artikel i tidskrift
Wang. C, Zhang. J, Tu. Y, Sabourova. N, Grip. N, Blanksvärd. T, et al.
Structure and Infrastructure Engineering
Journal of Structural Engineering, Vol. 146, nr. 2
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik