Hoppa till innehållet

Byggkonstruktion

Vår vision är en hållbar byggd miljö. Vårt uppdrag är att främja en klimatneutral design av den byggda miljön genom bättre utbildning, hög nivå på vetenskaplig forskning och innovation.

Vi utbildar studenter till att vara självständiga, engagerade och uthålligt arbete på vårt vision.

Vår forskning är materialneutral. Vi designar nya konstruktioner av betong, stål eller trä. Vi övervakar, inspekterar, testar och utvärderar anlägningskontruktioner, betongdammar och broar. Vi använder en mängd olika förskningsmetoder och verktyg som analytiska modeller, icke-linjär finit elementmodellering, förstörande och icke-förstörande provningar, fjärrövervakning, modelltester och fullskaletester. Vi arbetar med alla typer av laster inklusive branddimnesionering. Vi föreslår metoder för rehabilitering av befintliga konstruktioner.

Konferensbidrag
Olayil. R, Arumugaprabu. V, Das. O, Lenin Anselm. W
Ingår i: 2nd International Conference on Materials, Manufacturing and Machining for Industry 4.0 (ICMMM-2020) 9th-10th October 2020, Bannari Amman Institute of Technology, Tamil Nadu, India, Institute of Physics (IOP), 2021, 012006
Artikel, forskningsöversikt
Giorcelli. M, Das. O, Sas. G, Försth. M, Bartoli. M
Ingår i: Processes
Artikel, forskningsöversikt
Aminoroaya. A, Esmaeely Neisiany. R, Nouri Khorasani. S, Panahi. P, Das. O, Madry. H, et al.
Ingår i: Composites Part B
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik