Hoppa till innehållet
Michael Försth
Säker och effektiv vätgasinfrastruktur

Grundläggande och tillämpad forskning används för att möjliggöra en säker och effektiv grön omställning med hjälp av vätgas.

Multiskalastudie av bindningsslitagefel i trogbroar som utsätts för trötthetsbelastning
Multiscale-studie av vidhäftningsbrott i trågbroar som utsätts för utmattningsbelastning

Trågbroar utsätts för cyklisk belastning från trafik, vilket leder till trötthetsfel över tid.

Trågbroar

Baserat på statistik från Trafikverket så utgör trågbroar av betong cirka 20 % av brobeståndet i Sverige och används huvudsakligen som järnvägsbroar.

Kiruna stad – Skador på befintliga byggnader orsakade av gruvdrift
Kiruna stad – Skador på befintliga byggnader orsakade av gruvdrift

Gruvdrift kan orsaka horisontella och vertikala förskjutningar i marken som i sin tur kan leda till skador på byggnader i omnejd.

IN2TRACK3 - Forskning gällande optimerad och framtida järnvägsinfrastruktur
IN2TRACK3 - Forskning gällande optimerad och framtida järnvägsinfrastruktur

På grund av den höga åldern på befintlig järnvägsinfrastruktur världen över blir skador och försämringar av järnvägsbroar ett stort socialt och ekonomiskt problem i många länder.

Sustainable technologies for the direct and bulk conversion of waste biomass into graphene
Sustainable technologies for the direct and bulk conversion of waste biomass into graphene

Despite being considered as the ‘wonder material’, graphene’s use is limited by the quantity during its production.

Using Sustainable Biochar to Lower the Detrimental Effects of Fire in Concrete
Using Sustainable Biochar to Lower the Detrimental Effects of Fire in Concrete

At present, concrete has two major issues. On one hand, although concrete is not flammable, it suffers significantly from fire damage.

Vanessa Saback
Digitala tvillingar för infrastrukturförvaltning

Nuvarande inspektions- och förvaltningsprocesser för infrastruktur är tidskrävande och kan till och med vara felaktiga.

Rivning av en förspänd betongbro - Erfarenhetsåterkoppling för underhåll – nybyggnation
Rivning av en förspänd betongbro

Europeisk infrastruktur som byggdes efter andra världskrigets slut har nått, eller är nära, slutet av sin Tekniska livslängd. Med en äldre generation broar blir det att hitta den mest lämpliga rivningsprocessen för en specifik bro en prioriterad uppgift där kunskap om området och möjliga rivningstekniker behövs.

Kalixbroprojekt
Kalixbroprojekt – tillståndsbedömning av befintliga broar

Att byta ut en befintlig bro kostar ofta två till tre gånger dess nuvärde och det är förknippat med betydande koldioxidutsläpp, så det är miljömässigt viktigt att förlänga broarnas livslängd i ett försök att göra den byggda miljön mer hållbar.

Partial composite action
Partiell samverkan

Framtagande av dimensioneringsriktlinjer för förstärkning av stålbalksbroar via skapande av partiell samverkan

Development of a proof loading method for railway bridges
Utveckling av en provlastningsmetod för järnvägsbroar

Tunga transporter som överskrider banans tillåtna lastkapacitet planeras år 2024 längs Haparandabanan i norra Sverige.

Karakterisering av tåginducerade aerodynamiska laster på bullerskärmar
Karakterisering av tåginducerade aerodynamiska laster på bullerskärmar

Bullerskärmar måste installeras längs höghastighetsbanor för att skydda boende i närheten av spåren från buller som orsakas av trafik med höghastighetståg.

Safe Dams
Säkra dammar

Dammar är gigantiska konstruktioner och är ofta gjorda av betong, ett heterogent konstruktionsmaterial, och är byggda på berggrund, vilket har notorisk variation i kvalitet.

TruBridges
TruBridges

Multi och tvärvetenskaplig metod för att identifiera den verkliga kapaciteten hos betongbroar

1
Gnistor från skogsbruksmaskiner: En möjlig eller omöjlig källa till skogsbränder?

Gnistor från kontakten mellan metall och sten har de senaste åren debatterats flitigt, både i och utanför den vetenskapliga sfären, särskilt inom skogsbruket på grund av att många av de stora skogsbränderna i Sverige anses ha startat från skogsmaskiner i arbete. Exakt hur detta gått till är dock ännu debatterat.

2
Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

Energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av byggnader utgör en stor andel av människans totala energiförbrukning, cirka 50 % i EU.

Prolonging life time of old steel and steel-concrete bridges
PROLIFE

Prolonging life time of old steel and steel-concrete bridges