Hoppa till innehållet
TruBridges
TruBridges

Multi och tvärvetenskaplig metod för att identifiera den verkliga kapaciteten hos betongbroar

1
Gnistor från skogsbruksmaskiner: En möjlig eller omöjlig källa till skogsbränder?

Gnistor från kontakten mellan metall och sten har de senaste åren debatterats flitigt, både i och utanför den vetenskapliga sfären, särskilt inom skogsbruket på grund av att många av de stora skogsbränderna i Sverige anses ha startat från skogsmaskiner i arbete. Exakt hur detta gått till är dock ännu debatterat.

2
Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

Energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av byggnader utgör en stor andel av människans totala energiförbrukning, cirka 50 % i EU.

Prolonging life time of old steel and steel-concrete bridges
PROLIFE

Prolonging life time of old steel and steel-concrete bridges