Hoppa till innehållet

Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

Publicerad: 23 mars 2020

Energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av byggnader utgör en stor andel av människans totala energiförbrukning, cirka 50 % i EU.

Fasomvandlingsmaterial (Phase Changing Materials, PCM) är benämningen på material som kan användas för att minska energiförbrukning och energikostnad genom jämna ut och förskjuta temperaturvariationer.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Telefon: 0920-491265
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser