Hoppa till innehållet
TruBridges

TruBridges

Publicerad: 18 maj 2022

Multi och tvärvetenskaplig metod för att identifiera den verkliga kapaciteten hos betongbroar

Projektet syftar till att utveckla en bättre metod för att utvärdera brokapacitet genom att kombinera tillförlitlighetsbaserade och probabilistiska bedömningar med FEM-beräkningar, modelltester och data från tillståndsbedömning.

Att underhålla väg- och järnvägsbroar är mycket kostsamt: 2017 spenderades cirka 1250 miljoner kronor för detta ändamål i Sverige. Dessa kostnader förväntas öka på grund av att beståndet av broar åldras och växer i takt med att fler broar byggs. En paradigmskifte krävs därför för att öka hållbarheten genom att undvika att använda värdefulla resurser för förstärkning eller utbyte av broar om det inte behövs. För att möjliggöra denna förändring föreslår vi ett multidisciplinärt forskningsprogram för att hitta sätt att mer exakt förutsäga livslängden och kapaciteten för befintliga broar, och därigenom förbättra hållbarheten och minska underhållskostnaderna.

Nuvarande konstruktions- och utvärderingsmetoder är baserade på enskilda komponenters säkerhetsanalys, där ett systems säkerhet bestäms av kapaciteten för den svagaste länken. Denna strategi försummar systemets reservkapacitet, dvs dess förmåga att omfördela laster när en enda konstruktionsdel når sin maximala lastkapacitet. Följaktligen är förutsägelser baserade på nuvarande normer och standarder oförenliga med empiriska och numeriska bedömningar av brokapacitet, vilket indikerar att det finns ”dold kapacitet” som ökar robustheten och bärförmågan men inte redovisas med nuvarande metoder.

Gabriel Sas

Gabriel Sas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493835
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jaime Gonzalez

Jaime Gonzalez, Postdoktor

Telefon: 0920-492970
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Silvia Sarmiento

Silvia Sarmiento, Doktorand

Telefon: 0920-492123
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser