Hoppa till innehållet
Sustainable increase of lifespan for bridges.jpg
Effektiv livsförlängning av broar Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Effektiv livsförlängning av broar

Publicerad: 30 mars 2015

Stor mängd resurser har investerats i att bygga och underhålla befintliga broar. Över 50% av befintliga stålbroar är idag äldre än 50 år. I takt med att godsvolymerna ökar och att axellaster blir tyngre, uppfyller många av dessa konstruktioner inte dagens krav. Det är inte möjligt att byta ut alla dessa konstruktioner som anses eller är på väg att anses uttjänt, på grund av höga kostnader och miljöpåverkan.

Äldre konstruktioner har ofta en överkapacitet på grund av säkra antaganden i konstruktionsfasen i jämförelse med de sofistikerade verktyg som kan användas idag. I detta projekt undersöker vi olika sätt att utvärdera befintliga broar genom mer noggranna sätt för att kunna behålla befintliga broar. Ett sätt att göra en sådan tillståndsbedömning är att genomföra mätningar på dessa befintliga broar. Genom att mäta den verkliga konstruktionens beteende är det möjligt att avgöra om bron har tillräcklig kapacitet.

Broar med otillräcklig säkerhetsnivå behöver inte nödvändigtvis ersättas; möjligheter att förbättra kapaciteten hos konstruktioner genom reparationer och förstärkning utreds också.

Finansiering:

Trafikverket
Hjalmar Lundbohm Research Center
LKAB

Bemanning:

Thomas Blanksvärd

Blanksvärd, Thomas - Biträdande professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Peter Collin

Collin, Peter - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Björn Täljsten

Täljsten, Björn - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493066