Hoppa till innehållet

Personal byggkonstruktion

Ämnesföreträdare

Gabriel Sas

Sas, Gabriel - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493835

Professor

Peter Collin

Collin, Peter - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lennart Elfgren

Elfgren, Lennart - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493660
Michael Försth

Försth, Michael - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265

Lagerqvist, Ove - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491923
Björn Täljsten

Täljsten, Björn - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493066

Forskningsing 1:e

Robert Hällmark

Hällmark, Robert - Adjungerad professor, 1:e Forskningsingenjör

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Gästprofessor

Yongming Tu

Tu, Yongming - Gästprofessor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande professor

Thomas Blanksvärd

Blanksvärd, Thomas - Biträdande professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491642
Martin Nilsson

Nilsson, Martin - Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492533

Universitetslektor

Jonny Nilimaa

Nilimaa, Jonny - Universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491576
Ulf Ohlsson

Ohlsson, Ulf - Universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491853

Universitetslektor, adjungerad

Joakim Sandström

Sandström, Joakim - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande universitetslektor

Rasoul Nilforoush

Nilforoush, Rasoul - Biträdande universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492912

Forskare

Das, Oisik - Forskare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492193

Gästforskare

Daescu, Cosmin - Gästforskare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Pantousa, Daphne - Gästforskare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Post doktor

Gonzalez, Jaime - Post doktor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492970
Rhoda Afriyie Mensah

Mensah, Rhoda Afriyie - Post doktor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491374

Doktorand

Pedro Andrade

Andrade, Pedro - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492073

Cyron, Wojciech - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492804

Liu, Dongyun - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492869

Mirzazade, Ali - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493613
Vanessa Saback

Saback, Vanessa - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Silvia Sarmiento

Sarmiento, Silvia - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492123

Ulfberg, Adrian - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492455

Industridoktorand

Vestman, Victor - Doktorand, Industridoktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Storm, Artur - Industridoktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskningsingenjör

Andersson, Erik - Forskningsingenjör

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493883

Petersson, Mats - Forskningsingenjör

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492232

Universitetsadjunkt, adjungerad

Lindberg, Ronnie - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Olsson, Daniel - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser