Hoppa till innehållet

50-årsfirande med byggkonstruktion

Publicerad: 10 juni 2022

För att fira 50 år för forskning inom konstruktionsteknik / byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet hölls ett event med representanter från byggindustrin samt tidigare doktorander med föredrag, visning av labbet samt en gemensam middag.

Ämnet konstruktionsteknik har funnits med sedan starten av Luleå tekniska universitet och pionjären professor Lennart Elfgren har varit med sedan begynnelsen. Han inledde med att berätta lite om sin tid på universitetet vid ämnet som idag heter byggkonstruktion.

– När jag kom till Luleå tekniska universitet fanns det ett fåtal civilingenjörer här, sa Lennart Elfgren.

Lennart Elfgren blev 1972 utnämnd till lektor i konstruktionsteknik och byggde med åren upp en internationellt erkänd verksamhet inom konstruktionsområdet.

– Lennart Elfgren har med sin energi och sitt öppna sätt betytt mycket för samarbetet med industrin och med andra svenska lärosäten, och han är efter 50 år fortfarande en mycket viktig kugge för Luleå tekniska universitet, säger Peter Collin, professor i byggkonstruktion vid universitetet.

Mingel i labbet Foto: Richard Renberg
Mingel i labbet. Foto: Richard Renberg

Stort labb

En stor tillgång för forskningen inom byggkonstruktion har varit tillgången på det stora laboratoriet som tidigare kallades Complab men idag heter Mining and Civil Engineering Lab, MCE-labbet. Firandet skedde med labbet som fond och ett brospann i betong som talarstol för Eva Petursson, SSAB, som berättade om SSABs gröna stål, Lars Bergdahl, Trafikverket, om arbetet med Norrbotniabanan och Kyösti Tuutti, professor vid Lunds universitet, om morgondagens betong. MCE-labbet är det enda stora konstruktionstekniska laboratieverksamheten vid Sveriges lärosäten, och är framstående inom bland annat provning och förstärkning av existerande broar, liksom inom byggmaterialforskning med fokus på betong.

Betongbro gjuts 2022 Foto: Richard Renberg
Betongbro gjuts 2022. Foto: Richard Renberg

Pågående forskning

Professor Gabriel Sas är dagens ämnesföreträdare för byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet där flera spännande forskningsprojekt bedrivs just nu.

– Mycket av vår forskning idag är fokuserad på att förlänga livslängden för befintliga broar genom tester. På så sätt lär vi oss mer om deras tillstånd och hur vi kan förlänga användningen på ett säkert sätt. Två av våra flaggskeppsprojekt baseras på fullskaliga tester av den gamla bron i Kalix och kommande tester av två betongbroar. Jag är en hedrad och stolt över att få fortsätta med brotestningen vid Luleå tekniska universitet som etablerades av min mentor Prof. Emeritus Lennart Elfgren, säger Gabriel Sas.

Firandet fortsatte hela kvällen med underhållning av Svante Lindqvist, filosofie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och musiker, dramatiker och författare, och Ulf B Jonsson, spelman.

Gabriel Sas

Gabriel Sas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493835
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lennart Elfgren

Lennart Elfgren, Professor

Telefon: 0920-493660
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Martin Nilsson

Martin Nilsson, Biträdande professor, Avdelningschef

Telefon: 0920-492533
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Peter Collin

Peter Collin, Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar