Hoppa till innehållet
Cosmin Popescu, Luleå tekniska universitet 2019 Foto: Richard Renberg
Cosmin Popescu, Luleå tekniska universitet 2019 Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Digitala tvillingar för broar och tunnlar

Publicerad: 21 januari 2020

För att förbättra säkerhet och livslängd för befintliga broar och tunnlar kommer forskare inom ämnet byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet nu att utveckla digitala tvillingar för ändamålet. Rutinbesiktningar av broar och tunnlar görs idag vanligen genom att en inspektör utför visuella observationer på plats.

Förfarandet är mycket beroende av inspektörens kompetens och erfarenhet. Kunskapsöverföring från en inspektionsperiod till en annan blir svår när olika inspektörer utför besiktningarna.

– Syftet med detta projekt är att utveckla en digital tvilling av en betongbro och visa på hur den kan effektivisera förvaltningsprocessen. En digital tvilling är en datormodell som är kopplad till det fysiska objektet genom att olika typer av data, materialegenskaper, geometri och befintliga skador, integreras i en enhetlig modell, säger Cosmin Popescu, forskare på avdelningen för byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet.

Enklare tolkning, analys och datadelning

Modellen kommer att byggas upp successivt så att den går att uppdatera och förfina när fler processer och mer information blir tillgänglig. Den digitala tvillingen kan förbättra tolkning, analys och datadelning till olika intressenter så att användningen av infrastrukturen optimeras. En digital tvilling ger vidare en möjlighet att förhindra skador/olyckor genom att möjliggöra tidig upptäckt av förändringar och förebyggande åtgärder med anledning av dessa. Brons geometri kommer att genereras med fotogrammetriska metoder.

En fördjupad och interaktiv bild skapas

Digitala tvillingar för broar och tunnlar

Den digitala modellen förses därutöver med information från icke förstörande provningsmetoder. Den virtuella bromodellen kan användas som stöd för underhålls- och inspektionsplanering och innebär ett stort steg framåt i förvaltningen av anläggningar genom att den skapar en fördjupad och interaktiv bild för användaren/förvaltaren.

– Fortsatt datainsamling från nya inspektioner medför att detta verktyg för förebyggande underhåll görs mer robust så att det mer tillförlitligt kan informera beslutsfattare om hur man bäst optimerar befintliga resurser, säger Cosmin Popescu.

I media

Cosmin Popescu

Popescu, Cosmin - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492322

Taggar