Hoppa till innehållet

Donator Sven Thysell firar 100-årsdagen med utdelning av stipendier och bidrag

Publicerad: 1 september 2016

Fredagen den 2 september firar donator Sven Thysell sin 100-årsdag med att dela ut en halv miljon kronor i stipendier och bidrag till doktorander och forskare vid Luleå tekniska universitet.

Utdelningen äger rum i Frimurarlogens lokaler på Skeppsbrogatan 20, kl 11:30 och följs av en lunch för 150 inbjudna gäster.

Elsa och Sven Thysells stiftelse för forskning i konstruktionsteknik bildades 2002 och har med början 2005 årligen vid 11 tillfällen hittills totalt delat ut mer än 3 miljoner kronor till forskning vid Luleå tekniska universitet.

Stipendiater och Styrelse Foto: Lennart Elfgren
Stipendiater och Styrelse Foto: Lennart Elfgren

Sven Thysell säger 2013 i en skrift från LTU: ”Under åren har som sagt min känsla för Norrbotten stärkts och jag vill väldigt gärna verka för att länet skall utvecklas på alla områden. … Jag tror det är viktigt att vi nyttjar och vidareförädlar den mångfald av norrbottniska produkter som finns”

Årets bidrag går till två doktorander Abeer Humad och Robert Hällmark som arbetar med höghållfast betong respektive samverkansbroar där stålbalkar och betongplattor samverkar för att bära lasten. Den nye professorn i konstruktionsteknik, Andrzej Cwirzen, får ett stipendium för att studera självläkande betong. Tre forskare, Martin Nilsson, Ulf Ohlsson och Lars Bernspång, får stipendier för tillståndsbedömning och numerisk modellering av konstruktioner och projektkoordinator Carina Hannu får ett stipendium för sitt stöd till Konstruktionstekniks doktorander. Slutligen ges ett större bidrag till utrustning för materialtekniskforskning vid Luleå tekniska universitet. Delar av forskningslaboratoriet kommer att få namnet Thysell Lab.

Text: Lennart Elfgren

I media: