Hoppa till innehållet
Oisik Das
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kungl. Skytteanska samfundets pris 2022 till Oisik Das

Publicerad: 31 oktober 2022

Kungliga skytteanska samfundets pris för yngre forskare 2022 går till en forskare vid Luleå tekniska universitet, Oisik Das, verksam inom forskningämnet byggkonstruktion. Prisdiplomet utdelas vid Luleå tekniska universitets årshögtid nu i höst.

–  Jag är mycket hedrad av att få detta pris, säger Oisik Das, forskare i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Juryns motivering

Oisik Das är en ung forskare med en imponerande meritlista. Das är anställd vid ämnet Byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Han disputerade 2017 i Auckland, Nya Zealand. Efter disputation har han utvecklat ett brett kontaktnät genom postdocvistelser i Kina och vid KTH. Han är även gästlärare i Ungern. Oisik Das’forskning är främst inriktad mot brandsäkra byggnadsmaterial, men han har också bidragit till utvecklingen inom andra områden kopplade till brandsäkerhet, bland annat inom AI, forskning om mekaniska egenskaper hos FRP- kompositer (fibre reinforced composites), brandegenskaper för additivt tillverkade material, metoder för grafentillverkning för användning som brandhämmare i biokompositer, samt inom cirkulär materialekonomi.

Oisik Das har publicerat närmare 70 vetenskapliga artiklar
samt åtskilliga andra typer av publikationer. Vid sidan om forskningen har Das även varit mycket aktiv inom undervisning, såväl vad gäller kurser som handledning. Under hösten 2021 har han tagit huvudansvaret för kurserna i branddynamik som ges för brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Han har varit biträdande handledare för två doktorander och handledare för flera bachelor- och
masteravhandlingar. Sammantaget finner vi att Oisik Das är mycket lämpad att tilldelas Skytteanska samfundets pris 2022 till framstående yngre forskare vid Luleå tekniska universitet. 

Kungl. Skytteanska samfundet

Samfundet bildades år 1956 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. Samfundet fyller sin uppgift genom att ge ut vetenskapliga böcker och skrifter samt stödja utgivning av framstående vetenskapliga verk, särskilt sådana som är av norrländskt intresse. Samfundet delar årligen ut ett kulturpris samt ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten i norra Sverige.

Oisik Das

Oisik Das, Universitetslektor

Telefon: 0920-492193
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser