Hoppa till innehållet
Wasa
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny rapport om byggnader i trä i kallt klimat – erfarenheter från Antarktis

Publicerad: 17 november 2022

Byggnader som står ouppvärmda någon del av året löper risk för fukt i isolerande skikt i klimatskalet.

Sammanfattningsvis kan sägas att trä som byggmaterial har många positiva egenskaper och att den studerade träbyggnaden i huvudsak har fungerat bra under de 30 åren i Antarktis. Man måste dock se upp med och utforma byggnader av trä så att de kan utstå temperaturrörelser och fuktvariationer utan risk för nedbrytning (mögel).

Jag vill tacka för det stöd och den hjälp och uppmuntran jag fått från E2B2, IQ Samhällsbyggnad och från alla kollegor och vänner.

Dag Haugum
 

Lennart Elfgren

Lennart Elfgren, Professor

Telefon: 0920-493660
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser