Hoppa till innehållet
Peter Collin får NVF:s pedagogiska pris
Peter Collin får NVF:s pedagogiska pris Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Peter Collin får Nordiskt vägforums pedagogiska pris

Publicerad: 2 mars 2020

Peter Collin, professor vid Luleå tekniska universitet, som undervisar inom brokonstruktion tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) svenska avdelnings pedagogiska pris 2020. Pristagaren beskrivs som en entusiasmerande lärare med bredd i sin undervisning och med stort engagemang för kunskapsspridning.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar varje år ut ett pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden.

– Fantastiskt roligt och mycket hedrande, säger, Peter Collin, professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet och brokonstruktör på Ramboll sedan 1992.

Peter Collin

I nomineringen står att läsa att Peter Collin sedan lång tid har brunnit för ämnet brokonstruktion och i över 25 års tid har verkat som brokonstruktör i allt från mindre gångbroar till Öresundsbron. Under sin tid som brokonstruktör har Peter haft en nära koppling till forskningen och är sedan 2007 även professor i konstruktionsteknik. Kombinationen av yrkesverksam brokonstruktör och undervisande forskare är något som gynnat många av de studenter som han undervisat genom åren.

Priset på 50 000 kronor delas ut av NVF:s svenska avdelning, på sitt årsmöte i Stockholm den 3 mars kl. 14.00. Nordiskt vägforum NVF ska främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet ge-nom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spe-lar därför en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området.

I media

Peter Collin

Peter Collin, Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser